ODDZIAŁ DZIENNY LECZENIA UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU

W Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia od Alkoholu przyjmujemy osoby uzależnione od alkoholu, alkoholu i innych środków psychoaktywnych, a także osoby szkodliwie pijące.

Proponujemy pobyt 8 tygodniowy. Terapia w oddziale odbywa się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.

Leczenie w trybie dziennym jest alternatywne do leczenia stacjonarnego. Za pobyt w oddziale pacjent otrzymuje zwolnienie L4 za cały okres hospitalizacji.

Do przyjęcia niezbędne jest skierowanie wypisane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (umowa z NFZ), (istnieje możliwość wypisu skierowania przez lekarza pracującego w naszej poradni).

W czasie pobytu pacjenci objęci są kompleksową opieką psychologów, psychoterapeutów, lekarza psychiatry.

Pacjenci realizują pogram obejmujący sesje psychoterapii indywidualnej i grupowej, warsztaty oraz treningi służące zdrowieniu.

Rejestracja telefon: 785 604 864