PORADNIA TERAPII UZALEŻNIEŃ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Jeżeli niepokoi Państwa zachowanie dziecka, macie państwo PODEJRZENIE, ŻE dziecko eksperymentuje lub używa środków psychoaktywnych tj.:

  • papierosy,
  • alkohol,
  • narkotyki,

Jeżeli zauważacie Państwo, że dziecko ma problemy z:

  • odejściem od gier komputerowych,
  • używaniem internetu.

Zapraszamy, Rejestracja osobista lub telefoniczna tel 785 604 864

NIEPOTRZEBNE SKIEROWANIE!

Poradnia telefon 785 604 864 czynna:

wtorek 15.00-18.00

środa 12.00-20.00

czwartek 14.00-17.00

sobota 10.00-16.00

Oferujemy pełną diagnostykę, sesje psychoterapii indywidualnej i grupowej. Opiekę lekarza psychiatry, zarówno dla dzieci jak ich opiekunów. Proponujemy kompleksową terapię dla rodziny. Opiekunom zapewniamy wsparcie z zakresu reagowania na zachowanie dzieci, usprawniania komunikacji, poradnictwa z zakresu tematyki uzależnienia i współuzależnienia.